PDF/EPUB anniecroona.co ↠ حفره‌ها PDF ò

[PDF / Epub] ✑ حفره‌ها ☄ گروس عبدالملکیان – Anniecroona.co دره‌ها گلوله خورده‌اندجنگل گلوله خورده استخون همین حالا دارددر انارها جمع می‌شودمن امابر تپه‌ای نشسته‌امدره‌ها گلوله خورده‌اندجنگل گلوله خورده اس?.

?خون همین حالا دارددر انارها جمع می‌شودمن ا?.

حفره‌ها mobile حفره‌ها Epub?خون همین حالا دارددر انارها جمع می‌شودمن ا?.

10 thoughts on “حفره‌ها

 1. رؤیا رؤیا says:

  PDF/EPUB anniecroona.co ↠ حفره‌ها PDF ò حفره‌ها mobile, حفره‌ها Epubگروس عبدالملکیان یکی از شاعران مورد علاقه ام هست که تکلیفم هنوز با او مشخص نیستبعضی از اشعارش را بی حد دوست دارم و بعضی دیگر از متوسط هم کمتر هستند واین کتاب نسبت به قبلی هایی که خوانده بودم در همان رده متوسط بودبارانی که روزهابالای شهر ایستاده بودعاقبت باریدتو بعد سال‌ها به خانه‌ام می‌آمدی تکلیف رنگ موهاتدر چشم‌هام روشن نبودتکلیف مهربانی، اندوه، خشمو چیزهای دیگری که در کمد آماده کرده بودمتکلیف شمع‌های روی میزروشن نبودمن و تو بارهازمان رادر کافه‌ها و خیابان‌ها فراموش کرده بودیمو حالا زمان داشتاز ما ان


 2. Mohammad Javad Mohammad Javad says:

  PDF/EPUB anniecroona.co ↠ حفره‌ها PDF ò حفره‌ها mobile, حفره‌ها Epubنجاتم داد


 3. Mohammad Hanifeh Mohammad Hanifeh says:

  PDF/EPUB anniecroona.co ↠ حفره‌ها PDF ò حفره‌ها mobile, حفره‌ها Epubقبلاً دو کتاب «پذیرفتن» و «سطرها در تاریکی جا عوض می‌کنند» رو از گروس عبدالملکیان خونده بودم و کمابیش دوست‌شون داشتماما تقریباً با هیچ‌کدوم از شعرهای «حفره‌ها» نتونستم ارتباط ب


 4. Pouria Roshani Pouria Roshani says:

  PDF/EPUB anniecroona.co ↠ حفره‌ها PDF ò حفره‌ها mobile, حفره‌ها Epubحفره ها مجموعه شعر گروس عبدالملکیان نشر چشمه چاپ چهاردهم 82 صفحه تاریخ اتمام کتاب دوشنبه 3 مهر 1396بد نبود ارزشِ حدودِ چهل دقیقه وقت گذاشتن و خواندن را داشت اما شعری نداشت که حتی بیشتر از دو بار مایل به خواندنش ب


 5. Marzieh Torabi Marzieh Torabi says:

  PDF/EPUB anniecroona.co ↠ حفره‌ها PDF ò حفره‌ها mobile, حفره‌ها Epubدلم نیامد بگویماین شعردر همان سطرهای اول گلوله خوردوگرنه تمام نمی‌شد


 6. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  PDF/EPUB anniecroona.co ↠ حفره‌ها PDF ò حفره‌ها mobile, حفره‌ها Epubدلم نیامد بگویم، این شعر، در همان سطر های اول گلوله خورد، وگرنه تمام نمیشد


 7. elham elham says:

  PDF/EPUB anniecroona.co ↠ حفره‌ها PDF ò حفره‌ها mobile, حفره‌ها Epubمی خواستم بمانم ،رفتممی خواستم بروم ،ماندمنه رفتن مهم بود ونه ماندنمهممن بودمکه نبودم


 8. ZaRi ZaRi says:

  PDF/EPUB anniecroona.co ↠ حفره‌ها PDF ò حفره‌ها mobile, حفره‌ها Epubحالا که رفته ای، بیابیا برویمبعد مرگت قدمی بزنیمماه را بیاوریمو پاهامان را تا ماهیان رودخانه دراز کنیمبعدموهایت را از روی لب هایت بزنم کناربعدموهایت را از روی لب هایت بزنم کناربعدموهایت را از روی لب هایتلعنتیدستم از خواب بیرون مانده است


 9. Saman Saman says:

  PDF/EPUB anniecroona.co ↠ حفره‌ها PDF ò حفره‌ها mobile, حفره‌ها Epubشعری خدای را شعری عاشقانه شعری ناممکن در این دیارـ ضیإ موحد می‌خواستم چیزی بنویسم درباره‌ی کتاب‌های چاپ اول این دیار و این که چرا منِ خواننده از خواندن این آثار راضی نمی‌شوم و مدت‌هاست که به جای مرور، تنها جمله‌ای می‌نویسم در حد ضعیف متوسط بیش‌تر از این‌ه


 10. مـحیا مـحیا says:

  PDF/EPUB anniecroona.co ↠ حفره‌ها PDF ò حفره‌ها mobile, حفره‌ها Epubضعیف تر از کارهای قبلیش بودولی چندتا شعر عالی داشت که جبران همه چیز رو میکرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما چند نفردر کافه ای نشسته ایمبا موهایی سوخته وسینه ای شلوغ از خیابان های تهرانبا پوست هایی از روزکه گهگاه شب شده استما چند اسب بودیمکه بال نداشتیمیال نداشتیمچمنزار نداشتیمما فقط دویدن بودیمو با نعل های خاکی اسپورتازگلوی گرفته ی کوچه ها بیرون زدیم درخت ها چماق شده بودندو آنقدر گریه داشتیمکه در آن همه غبار و گازاشک های طبیعی بریزیمما شکستن بودیمو مشت هایی را که در هوا می چرخا


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *